Herb Plus  @HerbPlus

Herb Plus

68223 Likes
herbplus.co.th
Acupuncturist
PHILOSOPHY "HERB PLUS" ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อที่ทุกคนจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริง เกี่ยวกับ สมุนไพร อาหาร และความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เนื่องจากเรามีประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรและความรู้การแพทย์แผนปัจจุบัน ดูแลรักษาสุขภาพคนมาหลายพันคนอย่างเห็นผลดีชัดเจน ทำให้เราอยากจะบอกสิ่งดีๆที่ถูกต้องจริงๆกับคนที่รู้จักเรา เหมือนครอบครัวเดียวกันที่อยากบอกต่อสิ่งดีๆให้แก่กัน About Founder นพ. ธเนศ อมรพิทักษ์กูล หรือ หมอแบงค์ 1. จบการศึกษาแผนปัจจุบัน จาก คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี 2. จบคอร์สใบประกาศนียบัตรอบรมแพทย์เฉพาะทางฝังเข็ม ในโครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้และกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 3. เรียนเพิ่มเติมด้านสมุนไพรจากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยจริงๆกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรชั้นนำระดับประเทศ หลายท่าน จนทำให้รอบรู้ในการใช้สมุนไพรอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ในตำราเหมือนทั่วไป ประกอบกับมีประสบการณ์รักษาโรคยากๆมามากกว่า 30,000 ครั้งโดยใช้ความรู้การแพทย์หลายศาสตร์ผสมผสานจนกลมกลืน ทำให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาและดูแลสุขภาพที่ดี อย่างน่ามหัศจรรย์ แผนที่ Herb Plus Clinic บน Google Map http://goo.gl/IT3oT
" HERB PLUS " ที่นี่เราเชื่อว่า ไม่มีโรคใดรักษาให้หายไม่ได้