Thế giới túi xách - CHẢNH TÚI  @laulamroikhongduocyeuthuong

Thế giới túi xách - CHẢNH TÚI

628737 Likes
Apartment & Condo Building
Lâu lắm rồi ! ❤ Điện thoại không còn những SMS ngọt ngào nữa Không còn những SMS nhắc đi ngủ sớm từ ai đó nữa Điện thoại chỉ còn SMS tổng đài hay của vài người bạn Không còn những lúc ngồi ngóng trông tin nhắn đến lúc ngủ quên... Chợt nhận ra. . . Lâu lắm rồi mình không được yêu thương !
❤ Chợt nhận ra. . . Lâu lắm rồi mình không được yêu thương!!!